VALTICKÝ ZÁMEK

Valtický zámek tvoří významnou součást Lednicko–valtického areálu, zapsaného v roce 1996 na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V okolí zámku se nacházejí dvě veřejně přístupné stavby Kolonáda na Reistně a Rendez-vous.Vzdálenost od nás cca 26km.

LEDNICKÝ ZÁMEK

Dokonalým rámcem zámku je francouzská zahrada a rozsáhlý krajinářský park, jeden z největších v České republice. Lze v něm nalézt pozoruhodné dekorativní stavby, například Apollónův chrám, dostavění roku 1819, empírový Chrám tří grácií (1825), umělou zříceninu Janův hrad a na bývalé moravsko-rakouské hranici Hraniční zámeček (1827). Na dohled od zámku vyčnívá z bohaté zeleně parku ladný minaret, ojedinělá architektonická památka vystavěná podle projektu Josefa Hardmutha v letech 1797-1804.Vzdálenost od nás cca 27km.

ZATOPENÝ LOM-MIKULOV

Zdejší místo připomíná nejen vzhledem, ale i klimatem skalnaté chorvatské pláže. V místních vápencích se dají nalézt zkameněliny. Voda v lomu je zde díky vápenci průzračně čistá. Na kamenitou pláž navazuje několik metrů dlouhá mělčina, která rázem přechází ve velkou hloubku. Jak přesně je však jezírko hluboké není dosud známo.Okolo lomu prochází silnička, lemovaná modrou turistickou značkou, která z Mikulova prochází přes Svatý kopeček. Zatopený vápencový lomu u Mariánského mlýna a jeho nejbližší okolí jsou od května 2014 přírodní památkou s názvem Lom Janičův vrch.Vzdálenost od nás cca 14km.

PÁLAVSKÉ VRCHY

Pálavské vrchy,zahrnují celý rozsáhlý komplex vápencových útvarů na Jižní Moravě. Jsou rozloženy mezi Dolními a Horními Věstonicemi, Pavlovem a Mikulovem. Soustava několika kopců, kolem kterých se rozkládá oblast Pálavy, což je úžasná biosférická rezervace UNESCO, domov mnoha chráněných rostlin i zvířeny i terény pro horolezecké nadšence nebo obyčejné turisty. K Mikulovu se pak celý masív postupně snižuje a ztrácí v okolní pahorkatině.Vzdálenost od nás cca 17km.

MUŠOV

Dnes Nové Mlýny slouží ke koupání, k rybolovu, windsurfingu či lodní dopravě. Okolí je vhodné pro pěší výlety a cykloturistiku. Po hrázi vede silnice spojující Dolní Věstonice a Strachotín. Na jednom ze dvou ostrovů, které vznikly po napuštění nádrže, stojí zbytky kostela sv. Linharta, který byl součástí dnes již zatopené obce Mušov. Kostel je jediný pozůstatek starobylé obce Mušov, ovšem pozůstatek se značnou kulturně-historickou hodnotou. Při průzkumu, již odsvěceného kostela v dnešní barokní podobě byly, odkryty gotické nástěnné malby a malba z 1. pol. 16. století. Kostel je pravděpodobně nejstarší románskou církevní stavbou na Břeclavsku. Druhý ostrov je archeologickou lokalitou, na níž bylo objeveno více než 2000 hrobů z období Velkomoravské říše.Vzdálenost od nás cca 11km.

JANŮV HRAD

Zřícenina nedaleko zámku v Lednici je plně funkční lovecký zámeček. Od počátku 19. století se zde hojně hodovalo po honech. Byl tu prostor na ustájení koní, přípravu pokrmů z ulovených zvířat i pro zábavu panstva. Mimo hony obýval Janohrad knížecí hajný.
Stavba je tvořena čtyřmi nárožními věžemi, jež jsou ze tří stran spojeny pouze obvodovými zdmi. Na jejich zevní straně pak arkády nesou ochozy, což jsou dlouhé spojovací balkony mezi jednotlivými věžemi. Čtvrtou stranu nádvoří uzavírá vlastní budova zámečku. Ten sloužil jako lovecký, to znamená jako shromaždiště panstva před honem.
Zajímavostí mohou být i tři točitá dubová schodiště. Jsou v původních plánech a dnes již takřka 200 let stará.Vzdálenost od nás cca 28km.

AQULAND MORAVIA

U nádrže Nové Mlýny nedaleko Pasohlávek, na Vás čeká největší centrum vodní zábavy na jižní Moravě.
Aqualand Moravia byl vybudován na místě někdejších římských lázní a jejich motiv se tak prolíná celým areálem. Najdou zde zábavu děti, puberťáci se vyřádí na adrenalinových atrakcích a dospělí si mohou dopřát pořádný relax. Vzdálenost od nás cca 7km.

LÁZNĚ LAA AN DER THAYA-RAKOUSKO

Therme Laa patří k velmi oblíbeným rakouským lázním. Zdejší minerální vody totiž dovedou pomoci s mnoha zdravotními komplikacemi. Návštěvníci mají k dispozici hned několik menších či větších bazénů, z nichž některé jsou vnitřní a další venkovní. Vynechat byste zároveň neměli alespoň jednu z osmi saun, případně některé léčebné procedury. Doplňme, že lázně Therme Laa jsou často označovány jako akvapark, a to zejména díky skutečnosti, že se tu nalézá 90 m dlouhý tobogán. Zkrátka a dobře si tady užijí děti i dospělí.Vzdálenost od nás cca 27km.

KRYTÝ BAZÉN HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU

Město Hrušovany nad Jevišovkou uvedlo do provozu v roce 2006 Rehabilitační centrum s krytým bazénem. Nerezový bazén o rozměrech 12,5m x 7m a hloubkou od 0,8m do 1,2m je vybaven čtyřmi vodními atrakcemi. Jedná se o protiproud, tři masážní trysky, chrlič a dmychadlo.
Bazén je určen pro plavání jednotlivců i skupin, pro plavecký výcvik žáků základních i mateřských škol, relaxační pobyty sportovních klubů a dalších zájmových skupin. Bazén má bezbarierový vstup a je vybaven zařízením pro imobilní osoby. V budově rehabilitačního centra najdeme také ordinaci neurologie a léčebnou rehabilitaci.Vzdálenost od nás cca 13km.

ZŘÍCENINA FALKENSTEIN-RAKOUSKO

Mohutná zřícenina na z daleka viditelném dominantním vápencovém Zámeckém kopci (Schlossberg – 415 m.n.m.) nad stejnojmennou vsí v Dolním Rakousku. Ta se nachází necelých 14 km jihozápadně od centra moravského Mikulova.
Hrad je v návštěvních hodinách přístupný veřejnosti. Lze se k němu dostat po červené a zelené turistické značce z obce.
Z hradu je velmi dobře vidět na Mikulov se zámkem, Svatým kopečkem i celé Pálavské vrchy.Vzdálenost od nás cca 27km.

SVATÝ KOPEČEK

Svatý kopeček patří k jedné z nejvýraznějších přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno za přírodní rezervaci. Na vrchol Svatého kopečku až k poutní kapli sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu vás zavede křížová cesta.Vzdálenost od nás cca 13km.

ZÁMEK MIKULOV

Silueta mohutného zámku je v krajině Pálavy viditelná už dáli. V jeho zdech pobývala řada známých osobností, mezi jinými i císař Napoleon. Čeká tu na vás expozice “Od gotiky po empír”, expozice “Víno napříč staletími” obrazy z rodové sbírky Dietrichsteinů, zámecká knihovna i obří sud.Vzdálenost od nás cca 13km.

KOZÍ HRÁDEK

Kozí hrádek patří k jedné ze tří skalnatých dominant města Mikulova. Odedávna se podílel na strategické kontrole cest spojujících Brno s Vídní a spoluzabezpečoval tak náležitou ochranu.Kozí hrádek je přístupný po červené turistické stezce a prohlídka je zde možná pouze tehdy, vlaje-li na hrádku vlajka. Jindy může být otevřeno po předchozí telefonické domluvě.Vzdálenost od nás cca 13km.

ROZHLEDNA DRNHOLEC

Dřevěná rozhledna U Křížku, která byla otevřena 16.6.2012, se nachází v blízkosti Městyse Drnholec. Z 11 metrové výšky máte krásný výhled na česko-rakouské pohraničí či masiv Pálavy.Vzdálenost od nás cca 6km.

JESKYNĚ NA TUROLDU – podzemní labyrint se smaragdovým jezírkem

Jeskyně Na Turoldu jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi v jurském vápenci v ČR a leží v přírodní rezervaci vrch Turold na okraji města Mikulova. Místo krápníků jeskyni zdobí unikátní “turoldská výzdoba” – korozní tvary, podobné korálovým útesům, které evokují procházku po dně jurského moře.V červenci a srpnu zde probíhají oblíbené noční prohlídky jeskyně. Konají se každé úterý od 19 do 21 hodin (po 15min.).Vzdálenost od nás cca 13km.

KOČIČÍ SKÁLA

Přírodní památka Kočičí skála leží asi 2 km severně od Mikulova a 2 km jihovýchodně od Bavor. Jedná se o malou vápencovou skálu s výskytem charakteristické flóry Pavlovských vrchů, například s kosatcem nízkým, lnem chlupatým a sápou hlíznatou.Vzdálenost od nás cca 15km.